Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Being An Au Pair Au Pair Programs ACT Education Services Study & Work Programs Visa Support Videos & Photo Gallery Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

โครงการ AYA (Academic Year in America)

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเป็นมา

โครงการ AYA เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ในระดับมัธยมศึกษาจาก 63 ประเทศทั่วโลก ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยจะได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมรัฐบาลสหรัฐฯ และพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ พบเพื่อนใหม่จากนานาประเทศ และได้เรียนรู้วัฒนธรรมในหลายแง่มุมจากทั่วโลก ได้มีโอกาสท่องเที่ยว และเข้าใจถึงความเป็นอยู่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศแห่งศูนย์กลางธุรกิจ และความเจริญทางเทคโนโลยี ซึ่งในแต่ละรัฐ ก็จะมีลักษณะโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และสิ่งที่น้องๆ จะได้รับอย่างไม่มีวัน ลืมเลือน ก็คือประสบการณ์จากการเป็น นักเรียนแลกเปลี่ยนในครอบครัวชาวอเมริกันที่กระจายกันอยู่ตามรัฐต่างๆ ในประเทศ โดยทุกครอบครัวผ่านการคัดเลือกแล้วจากองค์กร AIFS ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการดูแล และได้รับความอบอุ่น เสมือนเป็นสมาชิกของครอบครัว ตลอดระยะเวลา 1 ปี

AYA คืออะไร ?

โครงการ AYA เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่าง บริษัท ไทยและอเมริกัน คัลเชอรัล เอ็กซเชนจ์ จำกัด กับ สถาบัน AIFS (American Institute for Foreign Study) ซึ่งได้รับการรับรอง จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้ก่อตั้งโครงการ AYA ตั้งแต่ปี 1981 โดยมีนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่เข้าร่วมโครงการถึง 63 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบัน AIFS ได้รับการยกย่องว่าเป็น องค์กรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และมีชื่อเสียงด้านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในอเมริกา

รู้จักกับไทยและอเมริกัน คัลเชอรัล เอ็กซเชนจ์

เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยพี่ๆ ที่เคยใช้ชีวิตในอเมริกา ซึ่งมีประสบการณ์ และมีความชำนาญในด้าน นักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ Au Pair in America ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มีน้องเข้าร่วมโครงการมากกว่าหลายพันคน ทำให้เราเข้าใจความต้องการของน้องๆ และพร้อมที่จะดูแล ให้คำปรึกษาตลอดทุกขั้นตอน ทำให้การเข้าร่วมโครงการไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

Read more..

ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ AYA

 • น้องๆ ทุกคนจะได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกัน ที่กระจายอยู่เกือบทั่วในอเมริกา ซึ่งผ่านการคัดเลือกเป็นอย่างดี จากองค์กร AIFS
 • ได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของอเมริกาเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา กำหนดระยะเวลาของโครงการ ประมาณสิงหาคม ถึงมิถุนายน ของปีถัดไป
 • น้องๆ จะได้เข้าร่วมในกิจกรรมและประเพณีทางวัฒนธรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็น เทศกาลคริสต์มาส วันขอบคุณพระเจ้า วันอีสเตอร์ วันฮาโลวีน วันชาติสหรัฐ ฯลฯ
 • ได้รับการปฐมนิเทศเป็นเวลา 3 วัน ในรัฐใกล้เคียงซึ่งติดกับ New York เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์ และหน้าที่ของนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • หลังจากการปฐมนิเทศ จะมีการพาเที่ยวชมนิวยอร์กกับเพื่อนๆ ที่ร่วมโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ และพาชมสถานที่สำคัญๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 • มีเงินประกันสุขภาพในวงเงินสูงถึง USD 50,000 และบริการส่งตัวผู้ป่วยฟรี โดยทีมรักษาพยาบาลท้องถิ่น ในเขตนั้นๆ
 • มีที่ปรึกษาท้องถิ่น (Local Coordinator) ที่จะคอยดูแล และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการ
 • น้องจะได้รับ J-1 Visa ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทพิเศษ เฉพาะนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยทางโครงการจะจัดเตรียมเอกสาร และให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารการขอวีซ่า รวมถึงเตรียมพร้อมสัมภาษณ์ ก่อนการเข้าสัมภาษณ์วีซ่าจริงให้ด้วย
 • และแน่นอนที่สุด...น้องๆ จะมีโอกาสได้ฝึกภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนๆนานาชาติอย่างคุ้มค่าตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักเรียน เพศหญิงหรือชาย อายุระหว่าง 15 - 18 ปี 6 เดือน (ในวันที่เดินทาง)
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป
 • มีความรู้ และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • มีสุขภาพแข็งแรง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความประพฤติดี
 • ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกามาก่อน
 • ได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครอง

ขั้นตอนการสมัคร

 1. นัดวันสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทดสอบภาษาอังกฤษ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
 2. ผู้สมัครจะได้รับใบสมัครหลังจากชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าใบสมัคร โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาในการกรอกใบสมัครในทุกขั้นตอน
 3. นัดส่งชุดเอกสารใบสมัครที่ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี (การส่งใบสมัครเร็วจะช่วยให้โครงการ คัดเลือกครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็วขึ้น) พร้อมทั้งค่าโครงการในส่วนแรก
 4. หลังจากที่ได้รับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการจากศูนย์ใหญ่แล้ว ชำระเงินค่าโครงการในส่วนที่สอง
 5. เมื่อได้รับเอกสารในการขอ J-1 Visa และเอกสารที่จำเป็นต่างๆ ในการเดินทางแล้ว ชำระเงินค่าโครงการในส่วนสุดท้าย
 6. หลังจากได้รับวีซ่า เจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเรื่องตั๋วเครื่องบินและการเดินทาง ซึ่งน้องๆ จะเดินทางประมาณช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายนของปีนั้นๆ ถึงขั้นตอนนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะไปรับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่อเมริกาได้แล้วค่ะ

ค่าธรรมเนียมโครงการรวม:

 • ค่าเล่าเรียนและค่าเทอม ตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษี่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่าจัดหาครอบครัวและโรงเรียน
 • ที่พักและอาหารมื้อเช้า และมื้อเย็น
 • ค่าปฐมนิเทศ และค่าขอ SEVIS ID จากหน่วยงานของรัฐบาลที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่าตรวจชุดเอกสาร ประสานงานในการจัดส่งเอกสาร และดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการฯ

ค่าธรรมเนียมไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
 • ค่าหนังสือเรียน (บางโรงเรียนอาจไม่ต้องเสียเงิน)

*ค่าธรรมเนียมประจำปีการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ โทรสอบถามได้ ที่นี่

Back to ACT Education Services

Free Consultation!

Register here