โครงการ Au Pair คืออะไร?

โครงการออแพร์เป็นทุนทำงาน-เรียน-เที่ยวในอเมริกา 1-2 ปี ด้วยวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน J-1 น้องๆ จะได้ฝึกภาษาและเข้าเรียนคอร์สที่สนใจในมหาวิทยาลัย โดยมีทุนการศึกษาจากครอบครัวอุปถัมภ์ $ 500 และรายได้กว่า 3 แสนบาทต่อปี จากการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้กับครอบครัวชาวอเมริกัน

สมัครวันนี้! 
รับสิทธิพิเศษจากโครงการ Au Pair in America อาทิเช่น

ตั๋วเครืองบินไปกลับ ฟรี, ประกันสุขภาพ+ ประกันชีวิตตลอดโครงการ, และอื่นๆ อีกมากมาย

โครงการ Au Pair in America เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 18-26 ปี จากประเทศต่างๆ 70 ประเทศทั่วโลก ที่ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 1-2 ปี ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน USIA (The United States Information Agency) โดยจะได้รับวีซ่าประเภท J–1 หรือวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (Cultural Exchange Visitor) ซึ่งน้องๆ จะได้เรียนรู้แนวความคิดของชาติตะวันตก, ศึกษาประเพณีและวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน, ท่องเที่ยว, หาความรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในบรรยากาศแบบครอบครัวของชาวอเมริกันอย่างแท้จริง พร้อมได้ทำงานมีรายได้และเข้าเรียนในวิทยาลับหรือมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยได้รับทุนการศึกษาสมทบจากครอบครัว (Host Family) เพื่อลงคอร์สเรียนขั้นต่ำ 6 หน่วยกิตหรือประมาณ 80 ชั่วโมงต่อระยะเวลา 1 ปี

ทุนออแพร์อินอเมริกา ก่อตั้งโดยองค์กร AIFS (American Institute for Foreign Study) มานานกว่า 45 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Stamford รัฐ Connecticut (Tel: 866-906-2437) ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาด้านออแพร์ี่ ที่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลอเมริกัน โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการนี้แล้วมากกว่า 50,000 คนจาก 70 ประเทศทั่วโลก

น้องๆ จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในประเทศพร้อมทุนสมทบ, ได้รับการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ, พักอาศัยฟรีอยู่กับครอบครัว, มีห้องพักส่วนตัวพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยหลายๆ ครอบครัวมีรถยนต์หรือมือถือให้ใช้, มีที่ปรึกษาคอยดูแลและช่วยแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด , ฝึกฝนภาษาอังกฤษ, อีกทั้งยังได้รับรายได้จากการเป็นพี่เลี้ยงเด็ก (babysitter)ให้กับครอบครัวที่ไปพักอยู่ด้วยไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อปี


บริษัทไทยและอเมริกัน คัลเชอรัล เอ็กซเชนจ์ จำกัด ตัวแทนคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ Au Pair in America แห่งเดียวในประเทศไทย

ดำเนินการก่อตั้งขึ้นจากพี่ๆ ที่เคยได้รับทุนออแพร์ของโครงการ Au Pair in America
ซึ่งเข้ามาเผยแพร่และเป็นที่รู้จักเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเป็น
ทางการจากองค์กร AIFS และสถานทูตอเมริกา ให้ได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทนรับอนุญาต
เพียงผู้เดียวในการคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการออแพร์อินอเมริกา ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ
ได้เปิดดำเนินการมานานกว่า 12 ปี และมีน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 6,000 คน

 


บริษัทไทยและอเมริกัน คัลเชอรัล เอ็กซเชนจ์ จำกัด

412/63 อาคารบ้านพหลโยธินเพลส ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : (02) 619-1017, 619-1048

e-mail : info@thaiaupair.com