โครงการ AYA (Academic Year in America)

ความเป็นมา

โครงการ AYA เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ในระดับมัธยมศึกษาจาก 40 ประเทศทั่วโลก ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับประเทศ สหรัฐอเมริกา น้องๆ จะได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมรัฐบาลสหรัฐ และพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ พบเพื่อนใหม่จากนานาประเทศ และได้เรียนรู้วัฒนธรรม ในหลายแง่มุมจากทั่วโลก ได้มีโอกาสท่องเที่ยว และเข้าใจถึงความเป็นอยู่ของประเทศ สหรัฐอเมริกา ที่เป็นประเทศ แห่งศูนย์กลางธุรกิจ และความเจริญทางเทคโนโลยี ซึ่งในแต่ละรัฐ ก็จะมีลักษณะโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และสิ่งที่น้องๆ จะได้รับอย่างไม่มีวัน ลืมเลือน ก็คือประสบการณ์จากการเป็น นักเรียนแลกเปลี่ยน กับครอบครัวชาวอเมริกัน ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจากองค์กร AIFS โดยจะได้รับความอบอุ่น เสมือนลูกหลานในครอบครัว ตลอดระยะเวลา 1 ปี ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการ AYA จากนานาประเทศแล้วมากกว่า 20,000 คนจากทั่วโลก กระจายไปตามรัฐต่างๆ ในอเมริกากว่า 49 รัฐ

back to top

AYA คืออะไร ?

 โครงการ aya (Academic Year in America) เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่าง บริษัท ไทย และอเมริกัน คัลเชอรัล เอ็กซเชนจ์ จำกัด กับ สถาบัน AIFS (american Institute for Foreign Study) ซึ่งได้รับการรับรอง จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้ก่อตั้งโครงการ AYA มานานกว่า 24 ปี โดยมีนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ถึง 20,000 คนจาก 40 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบัน AIFS ได้รับการยกย่องว่าเป็น องค์กรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และมีชื่อเสียงด้านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในอเมริกา

back to top

รู้จักกับไทยและอเมริกัน คัลเชอรัล เอ็กซเชนจ์

เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยพี่ๆ ที่เคยใช้ชีวิต ในอเมริกา ซึ่งมีประสบการณ์ และมีความชำนาญในด้าน นักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ Au Pair in America ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มีน้องเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,000 คน ทำให้เราเข้าใจความต้องการของน้องๆ พร้อมจะดูแล และให้คำปรึกษาตลอดทุกขั้นตอน ทำให้การเข้าร่วมโครงการไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

back to top

ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ aya

1. น้องๆ ทุกคนจะได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกัน (Host Family) ที่กระจายอยู่เกือบทั่วทุกรัฐในอเมริกา ซึ่งผ่านการคัดเลือกเป็นอย่างดี จากองค์กร AIFS

2. ได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของอเมริกาเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา กำหนดระยะเวลาของโครงการ ประมาณสิงหาคม ถึงมิถุนายน ของปีถัดไป

3. น้องๆ จะได้เข้าร่วมในกิจกรรมประเพณีต่างๆ ที่จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็น เทศกาลคริสต์มาส , วันขอบคุณพระเจ้า , วันอีสเตอร์ , วันฮาโลวีน , วันชาติสหรัฐ , ฯลฯ

4. ได้รับการปฐมนิเทศเป็นเวลา 3 วัน ในรัฐใกล้เคียงซึ่งติดกับ New York เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์ และหน้าที่ของนักเรียนแลกเปลี่ยน

5. หลังจากการปฐมนิเทศ จะมีการพาเที่ยวชมนิวยอร์คกับเพื่อนๆ ที่ร่วมโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ และพาชมสถานที่สำคัญๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

6. มีเงินประกันสุขภาพในวงเงินสูงถึง US$ 50,000 และบริการส่งตัวผู้ป่วยฟรี โดยทีมรักษาพยาบาลท้องถิ่น ในเขตนั้นๆ

7. มีที่ปรึกษาท้องถิ่น ( Local Coordinator) ที่จะคอยดูแล และให้คำปรึกษา ในกรณีต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน อย่างใกล้ชิด

8. น้องจะได้รับ J-1 Visa ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทพิเศษ เฉพาะนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยทางโครงการจะยื่นเอกสาร และให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารให้

9. และแน่นอนที่สุด....น้องๆ จะมีโอกาสได้ฝึกภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนๆนานาชาติด้วยค่ะ

* การเลือกโซนของรัฐจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม

back to top

ขั้นตอนการสมัคร

1. โทรนัดวันสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทดสอบภาษาอังกฤษ ( โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

2. ผู้สมัครจะได้รับใบสมัครหลังจากชำระค่าใบสมัคร และค่าลงทะเบียนแล้ว ( เจ้าหน้าที่จะให้คำปรึกษา ในการกรอกใบสมัคร)

3. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารให้ครบถ้วน ( การส่งใบสมัครเร็ว จะช่วยให้โครงการ คัดเลือกครอบครัว ได้เร็ว และเหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด) พร้อมทั้งชำระค่าใบสมัคร และค่าโครงการในส่วนแรก

4. หลังจากที่ได้รับหนังสือตอบรับจากโครงการ และครอบครัวแล้ว ชำระเงินค่าโครงการในส่วนที่สอง

5. เมื่อได้รับเอกสารในการขอ J-1 Visa และเอกสารที่จำเป็นต่างๆ ในการเดินทางแล้ว ชำระเงินค่าโครงการในส่วนสุดท้าย ( ทางบริษัทจะดำเนินการยื่นขอวีซ่าให้)

6. เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว เจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเรื่องตั๋วเครื่องบินและการเดินทาง ซึ่งน้องๆ จะเดินทางในช่วงเดือนสิงหาคมของปีนั้นๆ ถึงขั้นตอนนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะไปรับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่อเมริกาได้แล้วค่ะ

back to top

ค่าธรรมเนียมนี้รวม ค่าธรรมเนียมไม่รวม

- ค่าขอวีซ่า - ค่าตั๋วเครื่องบิน

- ค่าตรวจสอบข้อเขียน -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน

- ค่าตรวจและส่งเอกสาร - ค่าหนังสือเรียน ( บางโรงเรียนอาจไม่ต้องเสียเงิน)

- ค่าเทอม , ค่าเล่าเรียนระบะเวลา 1 ปี

back to top

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 15-18 ปี 6 เดือน ( ในวันที่เดินทาง)

2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.2 (c+) ขึ้นไป

3. มีความรู้ และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

4. มีสุขภาพแข็งแรง

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความประพฤติดี

6. ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกามาก่อน

7. ได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครอง

back to top

ประสบการณ์รุ่นพี่ี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back to top

 


บริษัทไทยและอเมริกัน คัลเชอรัล เอ็กซเชนจ์ จำกัด

412/63 อาคารบ้านพหลโยธินเพลส ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : (02) 619-1017, 619-1048

e-mail : info@thaiaupair.com