Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Au Pair in America

Thaiaupair.com ตัวแทนคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ Au Pair in America ที่แรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 1999

สมัครวันนี้ รับฟรี! สิทธิพิเศษมากมายจากโครงการ

โครงการ Au Pair in America ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 18 - 26 ปี จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 1-2 ปี ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน USIA (The United States Information Agency) โดยเยาวชนจะได้รับวีซ่าประเภท J–1 หรือวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (Student Exchange Visitor) ซึ่งจะได้เรียนรู้แนวความคิดของชาวตะวันตก ท่องเที่ยว หาความรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม รวมถึงได้มีโอกาสศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีในบรรยากาศแบบอบอุ่น เสมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวชาวอเมริกันอย่างแท้จริง พร้อมรับรายได้ 195.75$ ต่อสัปดาห์* และได้เข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยท้องถิ่น โดยได้รับทุนการศึกษาสมทบจากครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อลงคอร์สเรียนขั้นต่ำ 6 หน่วยกิตหรือประมาณ 80 ชั่วโมงภายในระยะเวลา 1 ปี

ทุน Au Pair in America ก่อตั้งโดยองค์กร AIFS (American Institute for Foreign Study) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1986 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Stamford รัฐ Connecticut ซึ่งเป็นองค์กรออแพร์แห่งแรกที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกัน และมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการนี้แล้วเป็นจำนวนมากกว่าหลายหมื่นคนจาก 50 กว่าประเทศทั่วโลก

ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย อาทิเช่น ได้รับการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ ได้รับทุนสมทบช่วยเหลือจากโฮสแฟมิลี่เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยท้องถิ่นในประเทศ รวมถึงพักอาศัยฟรีอยู่กับโฮสแฟมิลี่โดยมีห้องพักส่วนตัวพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น และหลายๆ ครอบครัวมีรถยนต์ให้ใช้ ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา มีที่ปรึกษาโครงการที่เข้าใจออแพร์และความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นอย่างดี คอยให้ความช่วยเหลือและแนะนำในการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมี Au Pair in America Hotline Number ซึ่งเปิดรับสายฉุกเฉินกรณีมีเหตุด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง ออแพร์จะได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และยังได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นพี่เลี้ยงเด็ก (Live-in Au Pair) ให้กับครอบครัวที่ไปพักอยู่ด้วยไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อปี* ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนโครงการออแพร์เป็นอย่างดี โดยนอกเหนือจากการเข้ามาช่วยดูแลเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์แล้ว ยังมีการส่งเสริมให้ออแพร์ได้เรียนในช่วงระยะเวลาที่พำนักอยู่หนึ่งถึงสองปีเป็นการแลกเปลี่ยนอีกด้วย

    

ค่าใช้จ่ายในโครงการ

ค่าสมัครจำนวน 6,999 บาท ทางบริษัทฯ จะมีชุดใบสมัคร ตัวอย่างเอกสารประกอบการสมัคร เอกสารการฝึกอบรมและการเตรียมความพร้อมในการเป็นออแพร์ เพื่อเตรียมตัวก่อนการเดินทาง มีคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกในโครงการออแพร์ และมีการทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการเป็นออแพร์ รวมถึงการให้คำแนะนำช่วยเหลือในเรื่องการเตรียมเอกสารโครงการ เอกสารขอวีซ่า และช่วยติดต่อประสานงานกับศูนย์ต่างประเทศ

พิเศษสุด!! โครงการเดียวที่ให้สมาชิกชำระค่าโครงการเมื่อวีซ่าผ่านแล้วเท่านั้น เป็นจำนวนเงิน 1,300 US Dollars** (หรือตามแต่โปรโมชั่นพิเศษ กรุณาสอบถามอัตราค่าโครงการฯ ณ ตอนส่งชุดเอกสารใบสมัคร) โดยชำระให้กับทางศูนย์ใหญ่ ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษโดยตรง

ค่าโครงการนี้ประกอบไปด้วยค่าดำเนินการด้านเอกสารและจัดหาครอบครัว ค่าดำเนินการขอใบอนุญาต SEVIS ID จากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกอย่างเป็นทางการของโครงการระดับโลก โดยออแพร์จะได้รับความคุ้มครองจากโครงการตลอดระยะเวลาโครงการฯ ทั้งนี้ออแพร์ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากทางโครงการฯ อาทิเช่น การได้เข้าร่วมปฐมนิเทศในช่วงสัปดาห์แรกหลังเดินทางไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการอำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางต่อไปยังบ้านโฮสแฟมิลี่ ฟรีค่าธรรมเนียมในการเลือกอยู่ต่อปีที่สอง ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน รวมทั้งรับตั๋วเครื่องบินไปและกลับเมื่อสำเร็จโครงการ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุขั้นพื้นฐานครอบคลุมตลอดระยะเวลาโครงการอีกด้วย

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ

*หากต้องการทดสอบภาษา โดยทีมงานไทย ก่อนการสมัคร มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 300.- / กรณีไม่ทดสอบและไม่ผ่านภาษาหลังสมัคร ต้องลงเรียนเพื่อฝึกทักษะภาษาอย่างน้อย 2 เดือนกับครูต่างชาติ - มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 7,500.-

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ Au Pair in America

* หากต้องการทดสอบภาษา โดยทีมงานไทย ก่อนการสมัคร มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 300.- / กรณีไม่ทดสอบและไม่ผ่านภาษาหลังสมัคร ต้องลงเรียนเพื่อฝึกทักษะภาษาอย่างน้อย 2 เดือนกับครูต่างชาติ - มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเริ่มต้น 7,500.-

** รายได้ขั้นต่ำ 195.75 / 250 $ ต่อสัปดาห์นี้ถูกคำนวณโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา หลังจากพิจารณารวมกับค่าใช้จ่ายที่พักและอาหารแล้ว ครอบครัวอุปถัมภ์และออแพร์สามารถที่จะตกลงค่าตอบแทนที่สูงขึ้นกว่านี้ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

ติดต่อเพื่อเช็คคุณสมบัติและขั้นตอนการเตรียมตัว รวมถึงค่าใช้จ่ายได้ ที่นี่